CANAL du NIVERNAIS 2003 Ch. Dürrenberger
cd@chduerrenberger.ch

bildwechsel alle 10 sekunden

A_015

Der Aufenthaltsraum der PéNICHETTE 1020. Hinten der Ausgang über die Heckplattform

A_015.jpg