CANAL du NIVERNAIS 2003 Ch. Dürrenberger
cd@chduerrenberger.ch

bildwechsel alle 10 sekunden

F_029

Stattliches Bauerngut bei DIROL am Canal du Nivernais spiegelt sich im ruhigen Wasser

F_029.jpg