CANAL du NIVERNAIS 2003 Ch. Dürrenberger
cd@chduerrenberger.ch

bildwechsel alle 10 sekunden

G_013

Miros Tennisball ist in den Eimer gefallen. Anlass zu einem Wasserspiel

G_013.jpg